Norges Bondelag, 05.06.20

Ber om lavere visumavgift og unntak fra seks-måneders-regelen for tredjelandsarbeidere i jordbruket

Ber om lavere visumavgift og unntak fra seks-måneders-regelen for tredjelandsarbeidere i jordbruket

Norges Bondelag med flere ber i et felles brev til justis- og beredskapsdepartementet om midlertidig forskriftsendring grunnet koronasituasjonen og behovet for utenlandsk arbeidskraft i grøntsektoren. Departementet bes vurdere følgende forhold på nytt; gebyr for visum betales kun en gang (selv ved forlengelse av opphold) og at regelen om at sesongarbeidere må være ute av landet i seks måneder endres midlertidig.

Forrige/neste