Søkelys på arbeidslivet, 04.05.21

Befolkningsframskriving 2040: Mannsoverskudd blant de eldre innvandrerne fra østlige EU-land

Blant innvandrerne fra østlige EU-land er det flest menn. Dette skyldes i stor grad en mannsdominert arbeidsinnvandring fra disse landene. Mannsoverskuddet vil etter hvert også prege de eldre aldersgruppene av østeuropeiske EU-innvandrerne, og fram til 2045 vil over 60 prosent av innvandrerne 55-66 år herfra være menn, skriver Marianne Tønnessen og Astri Syse i en artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

Antall innvandrere i Norge vil øke framover, men utelukkende i de eldre aldersgruppene. I aldersgruppen 55-66 år vil det bli nesten tre ganger så mange innvandrere de neste 20 årene, skriver NIBR-forsker Marianne Tønnesen og SSB-forsker Astri Syse.

I artikkelen benytter de befolkningsframskrivinger som utgangspunkt for å analysere hvilken tilknytning til arbeidslivet som kan forventes blant eldre innvandrere om rundt tjue år, i 2040.

Les artikkelen: Flere eldre innvandrere i framtidens arbeidsstyrke (Søkelys på arbeidslivet 01 / 2021 (Volum 38))

Les også intervju med NIBR-forsker Marianne Tønnesen i artikkelen Tre ganger så mange godt voksne innvandrere om 20 år (forskning.no, 08.05.21)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie