(ABC Nyheter, 12.11.19)

Arbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover

Arbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover

Selskapet Polish- and Norwegian Services AS opererer busser kalt Miami Bus for persontransport til og fra Sandefjord lufthavn Torp. Arbeidstilsynet og Statens vegvesen mener selskapet har begått flere lovbrudd i sin drift. Alle sjåførene som jobber i firmaet er polske.

Selskapet er anmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven og  brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En kontroll utført av Arbeidstilsynet 19. juni, samt ytterligere dokumentasjon, viste at en av selskapets sjåfører hadde en mangelfull arbeidsavtale, for lav timelønn og ikke fikk utbetalt lovfestet overtidstillegg. Ifølge Arbeidstilsynet medfører manglene brudd på arbeidsmiljøloven, lov om allmenngjøring av tariffavtaler, og forskrift om arbeidstid for sjåfører innenfor vegtransport.

Les hele saken: Arbeidstilsynet: Torp-selskap har brutt flere lover (ABC Nyheter, 12.11.19)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste