(Fri Fagbevegelse, 14.12.18)

Arbeidstilsynet kontrollerte reise, kost og losji 1.000 ganger

I perioden fra 1. januar 2017 til 10. desember 2018 ble det gjennomført 1.026 tilsyn hvor bestemmelser om reise, kost og losji i allmenngjøringsforskrifter ble kontrollert. Tilsynene resulterte i 172 reaksjoner, de fleste i form av varsel om pålegg eller vedtak om pålegg. 16 virksomheter måtte stanse virksomheten eller fikk tvangsmulkt.


Relaterte tema

Relaterte seminarer

Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie