(Fafo Østforum, 18.10.17)

Arbeidsinnvandrere er sårbare på mange områder

Arbeidsinnvandrere er sårbare på mange områder

Nesten ni av ti menn og kvinner med bakgrunn fra Polen var sysselsatt i 2016. Tross høy arbeidsdeltakelse, er de utsatt på arbeidsmarkedet. Arbeidstakere fra Polen har større belastninger i arbeidsmiljøet og har mer ensidige arbeidsoppgaver. De er også blant dem med lavest norskferdigheter i innvandrerbefolkningen. Dette er noen av resultatene fra en ny rapport om levekår blant innvandrere i Norge, utarbeidet av SSB.

2017 13 ssb rapport levekaar blant innvandrereInnvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen. Les mer om rapporten på nettsidene til SSB

Utvalget består av innvandrere i alderen 16-74 år med minst to års botid i Norge, og som har bakgrunn fra Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia.

 

Vrålstad, Signe og Kjersti Stabell Wiggen (red.)  (2017) , Levekår blant innvandrere i Norge 2016, Rapporter 2017/13. Statistisk sentralbyrå. Nettutgave

 

Relaterte seminarer

Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår 2017

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste