VG, 06.08.20

Ap mener uklarheter i regelverket leder til smitterisiko til sjøs

Ap mener uklarheter i regelverket leder til smitterisiko til sjøs

Inntil nylig kunne selv kelnere fra røde land få karantenefritak på Color Line. Også Hurtigruten har latt ansatte fra røde land gå rett i jobb. Arbeiderpartiet mener uklare retningslinjer må få noe av skylden for smitteutbrudd på skip.

Ifølge norske karanteneregler skal innreisende som kommer fra røde land eller utenfor EØS og Schengen, i ti dagers karantene når de kommer til Norge. Søndag sa Hurtigruten-direktør Daniel Skjeldam til VG at personell fra røde land likevel har gått rett på jobb på MS «Roald Amundsen». Han begrunnet det med internasjonale regler. 

Ifølge Erik Røsæg ved Norges institutt for sjørett, er det ikke internasjonale regler, men covid-19-forskriften, rederiene må forholde seg til. Den åpner for unntak dersom personellet er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, eller for å ivareta befolkningens grunnleggende behov. - Cruisefart ikke kritisk samfunnsfunksjon, sier Røsæg.

Tellef Inge Mørland (Ap) i Helse- og omsorgskomiteen mener at karantenereglene for skip er for diffuse og  bidrar til å skape forvirring rundt hva som er lov og ikke lov i bransjen. Han peker særlig på reglene for hvorvidt man kan gjennomføre karantene om bord på skip eller ikke. Helst skulle han sett at man ikke berodde på utenlandsk arbeidskraft på skip under coronapandemien, men heller tilgjengelig norsk sjøfolk.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er uenig i at regjeringen skal ta ansvar for karantenebrudd på skip.

Les hele saken: Ap mener uklarheter i regelverket leder til smitterisiko til sjøs (VG, 06.08.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste