(Anlegg&Transport, 24.04.19)

Ap foreslår tiltak mot sosial dumping og a-krim i transportbransjen

Ap foreslår tiltak mot sosial dumping og a-krim i transportbransjen

Før påske fremmet Arbeiderpartiet en rekke forslag i Stortinget for en tryggere vegtransport. De foreslår blant annet å innføre elektronisk registrering av all kabotasjekjøring i Norge, og krav om at alle sjåfører på norske veger skal ha gjennomført og bestått glattkjøringskurs.

– Skal vi stanse farlige vogntog på norske veger må det gjøres noe med lønns- og arbeidsvilkårene til sjåførene. Det er all grunn til å tru at det er nær sammenheng mellom trafikksikkerhet og dårlige lønns- og arbeidsforhold for sjåfører. Før påske fremmet derfor Arbeiderpartiet en rekke forslag i Stortinget for en tryggere vegtransport. Dette er forslag som omfatter både vogntog og turbusser. Forslagene kommer til behandling i Stortinget i løpet av våren, skriver Sverre Myrli, stortingsrepresentant (Ap).

Les alle forslagene i kommentaren Tiltak for tryggere vegtransport (Anlegg&Transport, 24.04.19)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste