(Anbud365, 04.02.20)

A-krim-rapporten: Fem straffedømte bak åtte leverandører til kommune-Norge

Fem personer kan knyttes til åtte virksomheter som har vært kommunale leverandører. I løpet av de siste ti årene har de vært knyttet til 244 virksomheter, hvor 135 har gått konkurs eller blitt tvangsoppløst, ifølge en gjengivelse av NTAES-rapporten.

Undersøkelser i Leverandørdatabasen har blant annet avdekket en virksomhet som leverer tjenester til mer enn 100 kommuner, heter det i rapporten, som gjengitt av Anbud365.

Virksomheten virker ikke å ha blitt undersøkt nærmere annet enn at hver enkelt overtredelse har fått en reaksjon. Personer med ledende roller i virksomheten er domfelt i flere alvorlige straffesaker før virksomheten ble opprettet.

Les hele saken: Arbeidslivskrim (II): Fem straffedømte bak åtte leverandører til kommune-Norge (Anbud365, 04.02.20)


Relaterte tema

Relaterte seminarer

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie