(Sjømat Norge, 20.01.20)

6. februar: Kyst, fisk og framtid 2020

6. februar: Kyst, fisk og framtid 2020

Tema for denne fagkonferansen i Tromsø er like arbeidsvilkår, og på konferansenettsiden skriver de: Tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn. Samtidig bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

Konferanseprogram og påmeldingsinformasjon (Sjømat Norge, 20.01.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste