Innovasjon Norge

14. januar, webinar: Brexit - hva nå? Om flyt av personer

14. januar, webinar: Brexit - hva nå? Om flyt av personer

Hvilke nye regler gjelder for briter som skal jobbe i Norge, og for nordmenn som skal jobbe i Storbritannia? EU og Storbritannia har nettopp inngått en avtale. Norge har en overgangsavtale med Storbritannia, og forhandler om en frihandelsavtale. Hva betyr dette for oss?

Dette er det første webinaret i en webinarserie om Storbritannia etter brexit. Den første delen vil handle om flyt av personer mellom Norge og Storbritannia. Del to og tre vil ta for seg temaene flyt av varer og flyt av tjenester.

Arrangører er Innovasjon Norge, NHO, Virke og ICC Norge (International Chamber of Commerce). Det blir innlegg fra NHO, Utlendingsdirektoratet (UDI) og International Chamber of Commerce (ICC).

Del 1, 14. januar, kl.12–13: FLYT AV PERSONER
Del 2, 28. januar, kl.12–13: FLYT AV VARER
Del 3, 11. februar, kl.12–13:LYT AV TJENESTER

Les mer om program og påmelding (Innovasjon Norge)

Relaterte nyheter

Forrige/neste