Kronikk: – Vi trenger en mer jordnær debatt om EØS

(Dagbladet, 30.11.18)

– Alle arbeidere i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. EØS-motstanden i fagbevegelsen øker fordi mer og mer tyder på at dette målet aldri kan nås innenfor avtalens strenge krav til fri flyt på kapitalens premisser, skriver SV-leder Audun Lysbakken.

Svensk arbeidsrett i EU-utakt

(LO-kontoret i Brussel, 29.11.18)

Også Sverige sliter med forholdet til utenlandske domstoler på samme måte som Norge sliter med EFTA-domstolen. I en utredning foretatt av EU-rettsekspert Erik Sinander mener han at den svenske modellen med kollektivavtalerett ikke samsvarer med EUs mer individuelle privatrettslige regler.

EU: Ledighetstrygd etter dag en?

(LO-kontoret i Brussel, 29.11.18)

Vil en utenlandsk arbeidstaker kunne heve norsk ledighetstrygd i Norge etter å ha vært i arbeid en dag? Det er et spørsmål som bekymrer dansk LO etter at EUs reviderte trygdeforordning 883 nå er godkjent i Europaparlamentets sysselsettingsutvalg.

Meir lønsamt å produsere i Norge

(NRK Sogn og Fjordane, 29.11.18)

Produksjonen av tauverk blei flagga ut fordi det var billegare i Latvia. No har bedrifta flytta produksjonen heim og det same gjer mange andre norske verksemder. – Dei siste åra har vi heller bygt opp produksjonen på Flatraket, seier Helge Solheim, styreformann i Fiskevegn AS.

Kommentar: Uansvarlig og risikabel håndtering av EØS-avtalen

(VG, 29.11.18)

Det stormer rundt EØS-avtalen. Styret i Fellesforbundets avdeling 5 vedtok at Norge bør ut av EØS. For alle som kjenner fagbevegelsen er det en nyhet å ta på alvor. Regjeringens svar er en statsminister som sitter stille, og en næringsminister som i en avgjørende sak for landet bruker energien sin på partipolitisk spinn, skriver Trygve Svensson, leder i tankesmien Agenda.

Hauglie uenig i at NHO setter EØS-avtalen på spill

(FriFagbevegelse, 28.11.18)

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har hevdet at NHO og regjeringen framprovoserer EØS-skepsisen i fagbevegelsen når de tar omkamper på norske rettsavgjørelser i ESA. Hauglie kontret med at det er helt legitimt at NHO kjemper for egne medlemmer og at Norge er helt avhengig av EØS-avtalen. Hun mener EØS-motstanderne overser alle de gunstige konsekvensene avtalen har for norske arbeidsplasser. 

Hauglie besvarte Moxnes spørsmål om EØS overprøving av Høyesterett

(Stortinget, 28.11.18)

Bjørnar Moxnes (R) stilte spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vedrørende EØS sine muligheter for å overprøve norsk høyesterett og med det begrense allmenngjøring av norske avtaler. Hauglie svarte at hun tok tariffnemdas vedtak til etterretning og at de i dialog med ESA har argumentert for at norsk rett er i overenstemmelse med EØS-retten. Hun tror imidlertid at direktivet vil bidra til å styrke rettighetene for utsendte arbeidstagere. 

Les spørsmålet og svaret her

Nye allmenngjøringsforskrifter fra 1. desember

(Arbeidstilsynet 28.11.18)

Forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler er videreført i alle de ni bransjene som har dette i dag. De nye forskriftene med nye minstelønnssatser trer i kraft 1. desember 2018. Fra 1. desember 2018 er det ikke lenger krav om at arbeidsgiver skal dekke utgifter for reise mellom arbeidstakers hjemland og Norge. Likevel vil plikten til å dekke utgifter til reise, kost og losji fremdeles gjelde for reiser innad i Norge.

Østerriksk fagbevegelse sjokkert over EU-domstolen

(LO-kontoret i Brussel, 27.11.18)

Østerrike har en forskrift som skal bekjempe sosial dumping. Ved brudd på denne kan oppdragsgiver bli bedt om å betale inn et beløp som skal dekke eventuelle bøter. I en aktuell sak nektet byggfirmaet og saken gikk til den nasjonale domstolen. Spørsmålet gikk så til EU-domstolen. Svaret er klart. Et slikt krav er til hinder for fri tjenesteflyt og må oppheves.

Adecco vil bli lærebedrift

(Byggmesteren, 27.11.18)

For første gang søker et bemanningsbyrå om å bli godkjent som lærebedrift i betong- og tømrerfaget i Oslo. Nye seriøsitetsbestemmelser og lærlingklausuler i offentlige anskaffelser, har ført til at mange flere bedrifter på Østlandet nå søker om godkjenning.

Total items found: 58