MEF krever at regjeringen skjerper kampen mot akrim i bygg og anlegg

(bygg.no, 20.07.18)

– På tide at regjeringen bruker alle de virkemidler de har, mener adm.dir i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) Julie Brodtkorb. Useriøse aktører bruker ofte arbeidere fra Øst-Europa, som reiser inn og ut av landet på oppdragsbasis. Brodkorp krever derfor at det innføres strengere krav til faste ansettelser, for å hindre de useriøse aktørene i å vinne anbud.

Dansk nedtur på EUs arbeidsministermøte

(LO-kontoret i Brussel, 02.07.18)

Den danske regjeringen mener at EUs arbeidsministermøte 21. juni var en nedtur for den "danske modellen", for utenlandske arbeidstakere kan nå få dansk ledighetstrygd etter en måned, i stedet for tre måneder, mens en danske må vente ett år for den samme retten. Og danskene fikk ikke gjennomslag for indeksering av dansk barnetrygd, dvs redusert "børnecheck" til barn av utenlandske arbeidere som oppholder seg i Danmark.

Utstasjoneringen er kommet til ende

(LO-kontoret i Brussel, 05.07.18)

Det nye utstasjoneringsdirektivet ble godkjent 21. juni av EUs arbeidsministere og om to år skal det begynne å gjelde. Noen uklarheter er blitt hengende i lufta, blant annet reise, kost og losji. Nå skal en komite under ledelse av Europakommisjonen bruke tid på å lage retningslinjer om hvordan direktivet skal iverksettes.

Se også: Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere (Europalov, 09.07.18)

Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet

(Regjeringen, 02.07.18)

For å komme svart arbeid og arbeidslivskriminalitet til livs, har bedrifter i dag forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er registrert og godkjent av Arbeidstilsynet. Private har inntil nå vært unntatt fra forbudet. Fra 1. juli fjerner regjeringen unntaket, slik at også private må sjekke at renholdsbedriften de kjøper fra er godkjent. Renholdsregisteret er lett tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider.

Total items found: 14