Transportkjøper innrømmet brudd på påseplikt - bruker fortsatt Kreiss som er anmeldt for ulovlig kabotasje

(Anlegg&Transport, 10.07.18)

Det latviske transportfirmaet Kreiss har ifølge Arbeidstilsynet brutt flere bestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår ved utførelse av kabotasjeoppdrag i Norge. Dagbøtene ruller og går. Likevel fortsetter Kreiss-bilene å kjøre kabotasjeoppdrag. Og transportkjøpere fortsetter å bruke Kreiss, selv etter å ha blitt konfrontert med mislighold av påseplikten.

 

Servitører må ta til takke med lav timelønn fordi kunder tipser

(RanaBlad / ANB 15.07.18)

I forbindelse med innsamling av dokumentasjon for å få allmenngjort tariffavtalen, ble Fellesforbundet tipset om tipsavhengige kontrakter. - Uholdbart, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet. Fra 1. januar i år ble det innført en nasjonal minstelønn på 157,18 kroner. Det skjedde som en følge av at tariffavtalen for hotell-, restaurant- og cateringarbeidere ble allmenngjort. Nå håper Delp at endringen har gjort forholdene i bransjen bedre

 

 

Veiledning om hvilke leverandører som har rettigheter etter anskaffelsesloven

(Regjeringen, 09.07.18)

Foruten norske leverandører har også leverandører som er gitt rettigheter etter internasjonale avtaler som Norge har på anskaffelsesområdet, rettigheter etter loven og forskrifter gitt i medhold av denne. Disse leverandørene har krav på å bli behandlet likt med norske leverandører i konkurranser om offentlige anskaffelser, og har adgang til å klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og til domstolene hvis de mener det foreligger brudd på anskaffelsesregelverket.

LOs sommerpatrulje kontrollerer minstelønn

(SMAK, 11.07.18)

Får de ansatte den lønnen de har krav på? I sommer rettes det oppmerksomhet mot minstelønn når LOs sommerpatrulje kontroller hotell- og restaurantbransjen. Minstelønnen, som gjelder for hele bransjen etter allmenngjøringen, skal hindre sosial dumping og konkurransevridning.

Meninger: – Skal vi stille krav til ungdommen, må vi også ha noe å tilby dem

(VG, 04.07.18)

– Vi har fått jobber som nærmest er å regne som no go areas for en del norsk ungdom. Hadde vi hatt tiltak som Skien- og Oslomodellen for 15 år siden, da EUs østutvidelse ble gjennomført, ville de polske arbeiderne i Norge snakka norsk, hatt fagbrev og blitt likebehandlet med sine norske arbeidskamerater. I stedet har vi, delvis etter press fra arbeidsgiversiden, fått et B- og C-lag i det norske arbeidsmarkedet. Du skal være bra sulten dersom du går etter en plass på C-laget, skriver Jonas Blas, rådgiver i LO.

Dine plikter som transportkjøper

(ModerneTransport, 02.07.18)

Kjøper du transporttjenester? Visste du at transportkjøper har både informasjons- og påseplikt knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser hos utenlandske sjåfører? I denne artikkelen får du en oversikt over alle krav som stilles til transportkjøpere for å sikre at oppdraget utføres etter gjeldende lover og regler.

 

Norge diskuterte ny arbeidslivsrisiko med EUs arbeidsministre

(ABC Nyheter, 20.07.18)

Norge er enig med EU-ministre om å hindre sosial dumping ved nye digitale arbeidsformer og delingsøkonomi. Men hvordan? Det var et av temaene på et uformelt møte for EUs arbeids- og sosialministre.

Meninger: – Regjeringen gjør ikke nok for å stoppe arbeidslivskriminalitet

(Dagbladet, 27.07.18)

– At framtredende politikere mener bedriftseiere «bare driver litt på siden», er slett ikke ok. Sosial dumping er kriminelt og skal straffes, skriver Odd-Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Anklager Trøim-selskap for sosial dumping

(Hegnar.no / NTB, 11.07.18)

Nederlandske arbeidere anklager det norske selskapet Borr Drilling for sosial dumping. Fagforeningen Nautilus, som organiserer nederlandske sjøoffiserer, opplyser at en delegasjon med arbeidere skal reise for å demonstrere utenfor kontoret i Oslo.

Fagforbundet med gjennomslag mot sosial dumping

(FriFagbevegelse, 03.07.18)

169 norske kommuner og fylkeskommuner har nå en plan for hvordan de skal hindre at skattepengene går til selskap som snyter på skatten og stjeler lønna til ansatte. Sjekk om din kommune har en plan for å hindre at skattepenger går til sosial dumping og svart arbeid.

Total items found: 14