– Det må lønne seg å jobbe i norsk matproduksjon

FriFagbevegelse, 30.04.20

Det er en grunn til at det stort sett er utlendinger som jobber på norske gardsbruk. Det er den lave lønna. Per Olav Lundteigen (Sp) og Jørn Eggum (Fellesforbundet) er helt enige om det. Også om at det er en dårlig idé å løse korona-krisa med dagpenger.

Arbeidstilsynet trapper opp tilsynsaktiviteten

Arbeidstilsynet, 30.04.20

Siden koronatiltakene i Norge ble innført 12.mars, har Arbeidstilsynet kun gjennomført nye tilsyn der det er fare for liv og helse. Nå trapper Arbeidstilsynet opp tilsynsaktiviteten igjen. Inspektørene skal fortrinnsvis gjennomføre tilsyn som kan gjøres utendørs. Det er særlig a-krimtilsyn og tilsyn i bygg og anlegg, bergverksdrift og utvinning og jordbruk og skogbruk som er aktuelle.

Norsk grensekontroll kan videreføres etter 15. mai*

Stortingets EU/EØS-nytt, 29.04.20

I et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, som ble sendt til EU 14. april, opplyses det om at grensekontrollen kan forlenges i nye 90 dager – etter 15. mai. Begrunnelsen for eventuell forlenget grensekontroll er å hindre spredning av covid-19-viruset.

Utenlandske arbeidere får ikke dagpenger

FriFagbevegelse, 30.04.20

Mange av Fellesforbundets utenlandske medlemmer sliter med å få utbetalt dagpenger de har krav på. Spesielt i verftsbransjen er mange utenlandske arbeidstakere sendt hjem. Forbundsleder Jørn Eggum mener at regjeringa har vist «oppsiktsvekkende passivitet».

Gartnerhallen: – Skuffet over jordbruksavtalen

Landbruk24, 30.04.20

Vil blant annet be regjeringen åpne opp for innreise fra tredjeland så snart dette er mulig og i tillegg komme med tiltak som kan kompensere for økte kostnader og bidra til fortsatt høy aktivitet i grøntnæringa.

Debatt: – Det hjelper ikke at dekkene er godkjent, når sjåføren er farlig

Nordnorsk debatt, 30.04.20

Også utenlandske tungtransportsjåfører må bli avkredd eget kurs i mestring av vanskelige kjøreforhold, ifølge Nordlys-kommentator, på bakgrunn av rapporten fra Statens Havarikommisjon.

Ny veileder for mobil arbeidskraft i byggeindustrien

BNL.no, 30.04.20

Byggenæringens Landsforening har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere – norske og utenlandske – som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler.

Debatt: – Krisen viser betydningen av arbeidsinnvandring i blant annet landbruket

Midtnorsk debatt, 30.04.20

– Trøndelag står for 20 prosent av Norges matproduksjon, og det hadde ikke vært mulig uten ekstern arbeidskraft. Hele 70 prosent av arbeidstakerne i for eksempel Salmar kommer fra andre EU/EØS-land, påpeker styremedlem i Europabevegelsen i Trøndelag.

Debatt: Kritisk til at «selskapsjordbruket med utenlandsk arbeidskraft overtar»

FriFagbevegelse, 30.04.20

«Folk som er bosatt i Norge arbeider ikke i jordbæråkeren. Vietnamesere, ukrainere og øst-europeere gjør jobben. Dette er ikke resultatet av en genfeil blant folk som bor i Norge», skriver Senterpartiets Per Olaf Lundteigen i en kronikk. Han viser til at landbruket har svært lave tariff-satser og ønsker «folkeopplysning og alliansebygging for en ny jordbrukspolitisk kurs».

Debatt: – Når Arbeiderpartiet går inn for norske lønns- og arbeidsvilkår, risikerer de å kaste norske sjøfolk på land

FriFagbevegelse, 29.04.20

– Når Arbeiderpartiet går inn for norske lønns- og arbeidsvilkår uten å ville vite konsekvensene, risikerer de å kaste ungen ut med badevannet. Eller rettere sagt, kaste norske sjøfolk på land! At Arbeiderpartiet vil ta denne avgjørelsen uten noen form for utredning, er direkte uansvarlig, skriver stortingsrepresentantene (FrP) Bengt Rune Strifeldt og Morten Ørsal Johansen.

Total items found: 110