Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Merkel-rådgiver: – Senk minstelønna for å sysselsette flyktninger

(Fri Fagbevegelse, 22.09.15)

Den lovbestemte minstelønna er for høy for mange av flyktningene som nå kommer til Tyskland, mener den tyske økonomen Hans-Werner Sinn. Det skapte stor strid da Tyskland innførte minstelønn i januar, og allerede nå fremmes altså forslag om å senke nivået fra 8.50 €uro per time.

Sverige: Konflikter rundt leirene til fattige EU-migranter

(svt.se, 21.09.15)

Rundt om i Sverige har fattige mennesker, hovedsakelig fra Romania og Bulgaria, satt opp midlertidige leire - ofte uten grunneiers tillatelse. Situasjonen vekker følelser, og på nettet kalles tiggere for kakerlakker, skadedyr og parasitter. Hvordan håndterer samfunnet dette? spør programmet "Uppdrag granskning" som vises på SVT 23. september.

Kapittel i ny bok om minstelønn

(Fafo Østforum, 21.09.15)

Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos har skrevet kapitlet "Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?" i en ny bok minstelønn.

Sjefer snyter polske ansatte i Danmark

(Ugebrevet A4, 21.09.15)

Ikke nok med at polakkene i Danmark får markant lavere lønn enn danskene. Hver tredje polakk opplever også å bli snytt av sjefen, viser en undersøkelse blant polakker i Danmark. Snyteriet fordømmes av den danske arbeidsministeren.

Arbeidsmarkedskriminalitet: - Bedrifter må satse mer på forebyggende tiltak

(VVS Aktuelt, 21.09.15)

– Risikoen for ufrivillig å bli involvert i arbeidsmarkedskriminalitet er stor og trolig økende. Det kan være meget krevende å unngå ulovlig arbeidskraft, sosial dumping og bruk av fiktive underleverandører, sier Thorkil H. Aschehoug, senioradvokat i advokatfirmaet Grette.

Ny nettportal: Bekjemp svart arbeid

(BSA, 21.09.15)

Bekjemp Svart Arbeid AS (BSA) lanserte nylig en nettportal med målsetning om å samle seriøse norske bedrifter i kampen mot svart arbeid, økonomisk kriminalitet og sosial dumping. På Bekjempsvartarbeid.no vil forbrukerne etter hvert få oversikt over selskaper innen ulike bransjer som driver seriøst.

For og mot fri fly av arbeidskraft

(LO-kontoret i Brussel, 17.09.15)

EU-kommisjonen publiserte nylig fire rapporter om utfordringer og muligheter ved fri flyt av arbeidskraft i fire europeiske byer. Undersøkelsene har sett på hvordan fri flyt av arbeidskraft påvirker både arbeidstakere og lokalsamfunn.

Last ned rapportene fra nettsidene til EU-kommisjonen

- Verneombud i bygg og anlegg må styrkes

(LO, 17.09.15)

Fafo har, på oppdrag fra LO, foretatt en undersøkelse om verneombudenes rolle i bygge- og anleggsbransjen. Språk og kulturelle forskjeller medfører risiko, viser den nye Fafo-rapporten Verneombud i bygg og anlegg. - HMS-utfordringene må tas på alvor. Det viser ikke minst det høye antallet utenlandske arbeidstakere som omkommer på arbeid innenfor denne bransjen, skriver LO.

Ny Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg

(Fafo Østforum, 17.09.15)

Prosjekter i bygg og anlegg har mange aktører, korte tidsfrister, risikofylte arbeidsoperasjoner og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft. Dette gir mange og sammensatte HMS-utfordringer.

Aksjonsuke mot sosial dumping innen transport

(YTF, 03.09.15)

Sosial dumping i transportbransjen er ett av temaene når International Transport Federation arrangerer verdensomspennende aksjonsuke 5. – 11. oktober 2015. Yrkestrafikkforbundet (YTF) skal arrangere markeringer langs innfartsveier, ved rasteplasser og kontrollpunkter. Målgruppen er utenlandske sjåfører som skal informeres om nye, levedyktige lønnsforhold ved kabotasjekjøring i Norge.

– Telenor driver global sosial dumping

(Fri Fagbevegelse, 17.09.15)

Telenor-ansatte i El & IT-forbundet går hardt ut mot sin arbeidsgiver etter varsel om nedbemanning. – Noe av bemanningskuttet kommer som følge av flytting av arbeidsoppgaver til India. Dette omtales ofte som global sosial dumping. Dette skjer fremfor å satse på egne ansatte i Norge, skriver konserntillitsvalgt Per Gunnar Salomonsen i en pressemelding.

Arbeidsinnvandring i tall

(arbeidslivet.no, 16.09.15)

I 2014 var det 154 000 bosatte østeuropeere i Norge. I 2003 var tallet 6 371. Den sterke tilstrømmingen av arbeidskraft skyldes særlig utvidelsene av EUs frie indre arbeidsmarked. Polen og Litauen er de to dominerende avsenderlandene.