Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret omhandlet Høyesteretts dom i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda.

Skal utenlandske arbeidere i verftsindustrien med allmenngjort minstelønn også få dekket utgifter til reise, kost og losji og utenbystillegg? Dette var det mest sentrale spørsmålet i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda. Det var knyttet stor spenning til Høyesteretts dom i saken, som kom 5. mars. Staten vant på alle punkter. Høyesterett mener at de allmenngjorte bestemmelsene er i tråd med EØS-avtalen. Dommen kan legge avgjørende premisser for den videre bruken av allmenngjøringsordningen i Norge.

Partene i saken stod steilt mot hverandre: Mens verftene og NHO hevdet at den gjeldende allmenngjøringsforskriften underminerte verftsindustriens mulighet til å drive i Norge, mente Staten og LO at det ble fritt fram for sosial dumping av utenlandske verftsarbeidere dersom de selv måtte dekke reise, kost og losji av minstelønnen.

Program og presentasjoner|title-active=Lukk|closed

Program og presentasjoner

På dette Fafo Østforum seminaret hadde vi invitert sakens parter til å redegjøre for saken og dommen, dens mulige konsekvenser, og hvilke tiltak de ser for seg kan være aktuelle i oppfølgingen. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik holdt en innledende kommentar, før vi fikk innlegg fra Pål Wennerås (advokat hos Regjeringsadvokaten, prosessfullmektig for Staten), Kurt Weltzien (Universitetet i Oslo, prosessfullmektig for NHO) og Liv Christiansen (sekretær i tariffavdelingen i Fellesforbundet). Deretter ble det åpnet for kommentarer og spørsmål fra salen. Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring var møteleder.

Last ned presentasjonene:

Bakteppet ved Jon Erik Dølvik, Fafo

Innlegg ved Pål Wennerås, advokat hos Regjeringsadvokaten, prosessfullmektig for Staten

Noen kommentarer fra NHO ved Kurt Weltzien, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, prosessfullmektig for NHO

Kommentarer ved Liv Christiansen, sekretær i tariffavdelingen i Fellesforbundet