Skip to main content
 

Ny rapport: Noe flere nordmenn på byggeplassene

25. september 2019

Fersk statistikk fra HMS-kortene viser at 2 av 3 som jobber på norske byggeplasser i 2019 er norske statsborgere. Denne andelen har økt noe siden i fjor. – Arbeidsmarkedet i byggenæringen har aldri vært knappere og innvandringen fra de landene byggenæringen historisk sett har rekruttert arbeidskraft fra er på vei ned, påpeker BNL-direktør Jon Sandnes i en pressemelding.

BNL har samlet tall og funn i en egen rapport som du fritt kan laste ned (se lenke nederst i denne saken).

Statistikken omfatter alder, kjønn og statsborgerskap.

Noen utdrag:

  • 67 prosent med byggenæringens HMS-kort har norsk statsborgerskap.
  • De som ikke kommer fra Norge kommer stort sett fra våre nærmeste naboland.
  • Litauiske statsborgere er likevel klart forbi svensker som den nest største gruppen.
  • Andelen arbeidstakere er stigende fra Romania og andelen fra Latvia ser ut til å stabilisere seg på et høyere nivå enn før. Fra alle andre land er andelen synkende
  • Kun seks land har mer enn 1 prosent av arbeids-takerne med HMS-kort.
  • Andelen fra Danmark og Tyskland har falt under 1 prosent, mens andelen fra Romania øker forholdsmessig mest.
  • Det er flest 30-åringer i byggenæringen.
  • Kvinneandelen er stabil – men som ventelig svært lav (se figurer; tall ikke oppgitt).

Pressemelding: Sammensetning på norske byggeplasser er i endring (Byggenæringens Landsforening, 25.09.19)

 
Nyhet