Skip to main content
 

Vil sette bransjestandard mot sosial dumping

30. mars 2015

illustrasjon renhold privatillustrasjon bygningsarbeiderForsvarsbygg har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og drift (Difi) og andre offentlige byggherrer bidratt til å utvikle en veileder i beste praksis for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i bygge- og anleggsprosjekter og renhold.

Nyhet