Skip to main content
 

Vil gjennomføre handhevingsdirektivet i norsk rett

14. oktober 2016

Regjeringa fremjer forslag til gjennomføring av handhevingsdirektivet i norsk rett. Direktivet skal sikre at utsende arbeidstakarar får det vernet dei har krav på etter utsendingsdirektivet.

Nyhet