Anbud 365, 23.11.22

Vil forby kontantbetaling i anskaffelser

Kontantbetaling i offentlige anskaffelser skal forbys, mulighetene for unntak blir minimale. Intet annet EØS-land har slike bestemmelser så langt, ifølge et høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I første omgang er det bygg og anlegg, samt renhold som får slike bestemmelser som ledd i kampen mot arbeidslivskriminalitet, men andre kan følge etter.

Forslaget vil medføre økte kontrollplikter for offentlige oppdragsgivere, og derigjennom økte administrative kostnader for både oppdragsgivere og leverandører. Leverandørene vil måtte kunne dokumentere oppfyllelsen av kravet ved kontroll. Dette medfører en administrativ byrde, som vil være særlig krevende for små og nystartede bedrifter.

Les hele saken: Vil forby kontantbetaling i anskaffelser, trolig første land i EØS-området (Anbud 365, 23.11.22)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie