Skip to main content
 

- Viktig å ha kjennskap til gjeldende lovregler om sosial dumping

26. oktober 2015

Eiendomsbransjen bruker i utstrakt grad utenlandske underleverandører. Til tross for at seriøse næringsaktører ikke bevisst ønsker å bryte lovverket, kan virksomheten – dersom ikke de rette forholdsreglene tas – involveres i sosial dumping. Som ytterste konsekvens kan dette resultere i et medansvar, skriver Wikborg Rein advokatene Jan L. Backer og Simen Smeby Lium.

Nyhet