Skip to main content
 

Vennesla kommune tilbyr gratis norskopplæring

12. mai 2023

Til høsten tilbyr Vennesla voksenopplæringssenter 100-150 elever gratis påfyll med norskopplæring.

Det er Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som har gitt Vennesla voksenopplæringssenter én millioner kroner i tilskudd til gratis norskopplæring.

Tilbudet går ut til innbyggere i Vennesla og Iveland og innvandrere som jobber i Vennesla, men bor andre steder.

- Det er mange som er kommet til Norge som strever litt med norsken. Noen er i jobb, noen strever med å få jobb. Med litt bedre norskkunnskaper, kan barrierene fjernes, sier Frøydis Solberg, rektor ved voksenopplæringssenteret.

Nyhet