Skip to main content
 

Veileder for allmenngjøring gods

04. januar 2016

Arbeidstilsynet har lansert en veileder for hvordan forskriften for allmenngjøring på godssiden skal fortolkes, etterleves og håndheves. En tilsvarende veileder for turbilsektoren vil være klar i slutten av januar.

Veilederen for godstransport på vei er tilgjengelig hos Arbeidstilsynet

Nyhet