Skip to main content
 

Vegvesenet inngår avtale med LO mot a-krim i anleggsbransjen

31. januar 2024

– Det er viktig for Statens vegvesen å forebygge og avdekke useriøs og kriminal aktivitet i våre vegprosjekt. Samarbeidet med LO vil vi styrke dette arbeidet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Davik mener at et internasjonalt arbeidsliv med flere utenlandske entreprenører har gjort det mer krevende å holde oversikt over alle avtaler som skal sikre gode arbeidsbetingelser for ansatte som jobber på norske vegprosjekt.

LO har siden tidlig på 80-tallet ved oppstart av utbyggingen av gassanlegget på Kårstø, fulgt opp anleggsbransjen. Innleie av arbeidskraft, arbeid i høyden, språk og oppfølginga av HMS-spørsmål er noe av det som gir utfordringer i prosjekt de er inne i.

– Våre folk opplever at det kan være utfordrende å følge opp utenlandske selskaper når det gjelder lovverket. Kunnskapsnivået er varierende, sier Truls Olav Strand Nilsen. Han er Seksjonsleder/anleggssekretær i LO, og følger opp anleggskoordinatorene.

Nyhet