Nokut, 01.11.21

Utvidelse av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Taktekkere og blikkenslagere har mulighet til å søke NOKUT om godkjenning av den utenlandske opplæringen sin fra mandag 1. november. Ordningen er nå tilgjengelig for 22 yrker fra fem land. En ytterligere utvidelse er planlagt for 2022.

kristin vinje hires 2– Vi er glade for at vi nå nok en gang kan utvide ordningen med godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring med flere kvalifikasjoner. Tidligere hadde ikke denne gruppen søkere noen reell mulighet til å få godkjent den medbrakte utdanningen sin. Nå er ordningen tilgjengelig for 22 yrker fra fem land, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Utvidelsen er den fjerde siden oppstarten i 2016, og de fem landene som er med – Estland, Latvia og Litauen, Polen og Tyskland – representerer en betydelig del av arbeidsinnvandringen til Norge. En ytterligere utvidelse er planlagt for 2022.

Les hele saken: Utvidelse av godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring (Nokut, 01.11.21)


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie