Skip to main content
 

Utstasjoneringsdirektivet: Sverige vil ha sterkere regler

14. april 2016

Den svenske regjeringen mener at det legale grunnlaget for utstasjoneringsdirektivet må endres fra det indre marked til også å være for beskyttelse av arbeidstakere. Det sier den svenske regjeringen i et eget notat hvor den går igjennom det nye forslaget EU-kommisjonen la fram 8. mars i år.

Nyhet