Skip to main content
 

Utstasjoneringsdirektivet: Noen skal bli likere enn andre

10. mars 2016

Det blir litt mer lik lønn på samme sted - men ikke for alle. Det er en framgang i forhold til dagens regelverk. Det er fagbevegelsens vurdering av forslaget fra Europakommisjonens til noen nye artikler i utstasjoneringsdirektivet.

Nyhet