Skip to main content
 

Unngå dyre HMS-kort

10. november 2021

Mange aktørar tener gode pengar på å selje HMS-kort til norske verksemder. Arbeidstilsynet oppmodar verksemdene til å bestille HMS-kort direkte i den oppdaterte og enkle bestillingsløysinga vår. Da blir korta langt billigare enn om ein nyttar eksterne tilbydarar.

hms kort renhold 2020Alle verksemder som tilbyr reinhaldstenester eller som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassar, skal sørge for at tilsette har HMS-kort. Kravet gjeld for både norske og utanlandske arbeidstakarar og for enkeltpersonføretak.

Det er berre Arbeidstilsynet som utferdar HMS-kort, og den offisielle sida for å bestille korta er hmskort.no.

Les hele saken: Unngå dyre HMS-kort (Arbeidstilsynet, 04.11.21)

 
Nyhet