Fiskeridirektoratet, 26.11.21

Tverretatleg fagdag om fiskerikriminalitet

Den 2. desember møtest ei rekkje kontroll- og tilsynsetatar til ein lokal og felles tverretatleg fagdag i Ålesund. Tema for fagdagen er arbeid mot fiskerikriminalitet i alle former på sjø og land, herunder miljøkriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

Dei ulike etatane som samlar seg i Ålesund er Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Skatteetaten, Tolletaten, Mattilsynet, Justervesenet, Kystverket, Politi, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Statens Naturoppsyn og NAV.

Les hele saken: Tverretatleg fagdag om fiskerikriminalitet (Fiskeridirektoratet, 26.11.21)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie