Skip to main content
 

Styrker vernet av utsendte arbeidstakere

04. juli 2017

Mer og bedre samarbeid mellom stater og styrket etterlevelse av regler for lønns- og arbeidsvilkår skal sikre bedre vern av utsendte arbeidstakere. – Å gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett er ett av flere viktige tiltak i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Endringene i arbeidsmiljøloven og forskrift om utsendte arbeidstakere trådte i kraft 1. juli.

Se også Fafo Østforums faktaflak Håndhevingsdirektivet

Nyhet