Skip to main content
 

Strengere krav til byggenæringen

17. april 2015

Både Statsbygg og Oslo kommune vil stille strengere krav til byggenæringen. Korte kontraktskjeder er ett av virkemidlene. Kommunen har i tillegg opprettet et lovlighetsteam – som skal bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Nyhet