Skip to main content
 

Stereotyper og fordommer om svensker og polakker

05. mars 2015

Både svenske og polske arbeidsinnvandrere opplever positive og negative stereotyper, forteller kulturviter Ida Tolgensbakk ved Universitetet i Oslo som har tatt doktorgraden på unge svensker i Oslo, og Fafo-forsker Jon Horgen Friberg som forsker på polske arbeidsinnvandrere.

Nyhet