Caritas, 06.10.22

Statsbudsjettet 2023: Flere vil få norskopplæring

Svært positivt at regjeringen styrker innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping i statsbudsjettforslaget for 2023, og at bevilgningen til norskopplæringsordningen økes, skriver Caritas i en pressemelding. De utrykker samtidig skuffelse over at regionale sentre for arbeidsinnvandrere ikke nevnes i budsjettforslaget.

Utdrag fra pressemeldingen:

Nøkkelen til integrering er språk. Derfor er forslaget om en økning fra 30 til 40 millioner kroner til norskopplæringsordningen (tidl. Klippekortordningen) i 2023 kjærkomment.

– Behovene for språkopplæring er langt større enn det ordningen så langt har klart å dekke. Derfor er vi glade for at det settes av ti millioner kroner mer til ordningen i 2023. Dette vil sikre gratis språkopplæring til flere tusen flyktninger, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper, sier generalsekretær Martha Skretteberg i Caritas Norge.

I Hurdalsplattformen foreslår regjeringen å etablere regionale sentre for arbeidsinnvandrere i samarbeid med partene i arbeidslivet og sivilsamfunnet. Forslaget får full støtte fra Caritas, som er skuffet over at det ikke nevnes i statsbudsjettforslaget.

Les hele pressemeldingen: Flere vil få norskopplæring (Caritas, 06.10.22)

Les også: Statsbudsjettet 2023 (Regjeringen, 06.10.22)


Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie