Skip to main content
 

Sosial dumpingsaker blir ikke prioritert

20. mars 2015

Ulovlig bruk av utenlandske mannskaper i fiskeflåten er et økende problem, men å kontrollere dette er ikke en prioritert oppgave hos Sjøfartstilsynet. Flere frykter at mannskapene utsettes for sosial dumping, Arbeiderparti-politiker Fredric Holen Bjørdal ber nå om tiltak fra næringsministeren.

Nyhet