Skip to main content
 

Sortland Ap foreslår tiltak mot sosial dumping

16. mars 2016

Sortland Arbeiderparti foreslår at Sortland kommune skjerper kravene i forbindelse med utlysning av offentlige anbud ved å ta inn særskilte kontraktbestemmelser innenfor bygg- og anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og tjenester så langt det lar seg gjøre, skriver Hanne Næss, Sortland Ap.

Nyhet