Skip to main content
 

Skatteetaten med storkontroll av fiskerinæringen

21. mars 2024

Skatteetatens skattepatrulje har de to siste ukene kontrollert 24 fiskebruk i Troms og Finnmark. 28 kontrollører fra skattepatruljen innhentet informasjon fra totalt 327 medarbeidere på de 24 fiskebrukene.

– Vi vet at det er risiko for arbeidslivskriminalitet i arbeidsintensive bransjer som krever lite formell kompetanse, og derfor er det naturlig for oss å gjennomføre slike kontroller i denne bransjen nå, når det er stor aktivitet hos dem, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Skattepatruljene er en av Skatteetatens virkemidler i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, og fungerer som etatens øyne og ører ute i samfunnet. Hovedoppgavene til skattepatruljen er å være synlig og til stede ute i feltet, for å drive veiledning, gjennomføre kontroller og innhente informasjon og kunnskap for videre analyse.

Over 80 prosent av arbeidstakerne på de 24 fiskebrukene hadde utenlandsk bakgrunn. Veiledning av disse, slik at de kjenner sine rettigheter og plikter, er derfor et viktig aspekt i slike kontroller.

Nyhet