Skip to main content
 

Ser tendenser til ny underklasse i Norge

09. mars 2015

Caritas, som driver Informasjonssenteret for arbeidsinnvandrere, er bekymret for at arbeidsinnvandrere som kommer til Norge, ender i fattigdom. Jurist Olav Dalberg mener å se en økning i saker som omhandler sosial dumping og utnyttelse.

Nyhet