Skip to main content
 

Sammen mot arbeidsmarkedskrim

31. mars 2016

I dag åpner et tverretatlig senter i Kristiansand, som skal forebygge og avdekke arbeidsmarkedskriminalitet i Agder. Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, Interkommunal arbeidsgiverkontroll og kemneren i Kristiansand skal jobbe sammen.

Nyhet