Skip to main content
 

Samarbeid mot kriminalitet

03. juli 2024

Brønnøysundregistrene tar et viktig steg i kampen mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet med lanseringen av et nytt register.

Med lanseringen av et nytt register over reelle rettighetshavere i oktober, intensiveres innsatsen for å bekjempe lovbrudd som hvitvasking og svindel.

Registeret blir særlig viktig for dem som jobber med å forebygge økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, da det vil gi bedre innsikt i hvem som faktisk står bak selskapene.

Nyhet