Skip to main content
 

Riksrevisjonens rapporter om offentlige anskaffelser og arbeidslivskriminalitet

21. juni 2016

Riksrevisjonens undersøkelser av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser og av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet er overlevert Stortinget 21. juni. Fafo Østforum har laget en samleside med lenke til pressemelding og rapporter fra Riksrevisjonen, og reaksjoner på rapportene.

- Svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

per kristian fossMyndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende. – Arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning er ikke god nok, og samarbeids- og reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre. Offentlige oppdragsgivere må etterleve regelverket ved egne anskaffelser, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Les hele pressemeldingen (Riksrevisjonen, 21.06.16)

Last ned rapportene: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser (Dokument 3:14 (2015–2016))

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet (Dokument 3:15 (2015–2016))

Se nett-tv: Presentasjon av rapportene (Riksrevisjonen, 21.06.16)

 

Rapportene presenteres og kommenteres på Fafo Østforum seminar 22. juni

webtvPå vårt seminar i morgen, den 22. juni skal Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen legge fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet er invitert til å kommentere hver sin rapport. ProgramPåmelding

Se seminaret på Fafo-tv, direkte, eller i opptak

 

Arbeidstilsynet kommenterer kritikken fra Riksrevisjonen

ingrid finboe svendsen- Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og de andre kontrollmyndighetene gir stor effekt i kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping. Vi samarbeider tett og det er viktig å se på Arbeidstilsynets tilsyn og reaksjoner i sammenheng med hva de andre etatene gjør i samme sak. Det skjer mye på dette området, og det skjer raskt. Bare siden Riksrevisjonen skrev sin rapport har vi åpnet to nye senter i Kristiansand og Trondheim. Det sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i en kommentar til Riksrevisjonens rapport som ble offentliggjort i dag. Riksrevisjonen har kritiske merknader til Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. Les mer (Arbeidstilsynet, 21.06.16)

Leder: - Riksrevisjonens rapporter må få konsekvenser

Riksrevisjonen kommer med kraftig kritikk mot myndighetenes arbeid for å hindre sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. Det er spesielt Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidstilsynet og politiet som får gjennomgå. - Nå må regjeringen og Stortinget sørge for at denne utviklingen ikke får fortsette, skriver Arve Brekkhus, sjefredaktør i Byggmesteren. Les hele lederen (bygg.no, 21.06.16)

Riksrevisor Foss: - Politiet har et holdningsproblem

Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende, slår Riksrevisjonen fast. Dårlig kvalitet i politiets etterforskning er en av faktorene. - Mer og bedre samarbeid mellom etatene forventes å resultere i flere anmeldelser, og det svekker effekten om politiet har for dårlig etterforskning og bruker for lang tid, understreker Per-Kristian Foss, som tror det kan være snakk om et holdningsproblem i politiet. Les hele saken (NRK, 21.06.16)

LO: - Rapportene understreker behovet for å være aktivt handlende

hans christian gabrielsenRiksrevisjonen bekrefter i dag det vi lenge har sagt, nemlig at vi ser stadig mer kriminalitet og sosial dumping. Rapporten er et tydelig signal til landets Arbeidsminister om at hun nå må handle, sier LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen. Les hele kommentaren (LO, 21.06.16)

 

 

 

BNL: - Svært urovekkende

jon sandnesRiksrevisjonens to rapporter om innsatsen mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping ved offentlige anskaffelser er urovekkende. Nå må innsatsen forsterkes og regjeringen må få fortgang i varslede tiltak, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. Les hele saken (Byggeindustrien, 21.06.16)

 

 

 

Politiet håper større distrikter skal gi løft mot arbeidskriminalitet

logo politiRiksrevisjonen mener politiet bruker uforklarlig lang tid på å etterforske arbeidsmiljøkriminalitet. Politidirektoratet innrømmer at saksbehandlingstiden er for lang, men påpeker at situasjonen har vært verre tidligere. Les hele saken (NRK, 22.06.16)

 

 

Unio: - Mye ugjort mot arbeidslivkriminalitet

ragnhild liedUnio-lederen minner om at det er flere grep som kan gjøres for å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet etter riksrevisorens sviende rapport i går. - Vi foreslo i fjor en varslingsside i Skatteetaten, og så sent som i januar i år ble det lansert 10 grep av Samarbeid mot svart økonomi som kommunene kan vedta for å sikre en god innkjøpspolitikk, sier Ragnhild Lied. Les hele saken (Unio, 22.06.16)

 

 

 
Nyhet