Produktivitetsfall i bygg og anlegg

  • 19. januar 2018

Produktiviteten i bygge- og anleggsvirksomhet har falt med 10 prosent siden år 2000. I den samme perioden har produktiviteten i privat sektor i fastlands-Norge økt med 30 prosent. Produktivitetsnedgangen i bygg- og anlegg kan blant annet skyldes at den økende arbeidsinnvandringen gitt god tilgang på arbeidskraft med relativt lavt lønnsnivå, men også lavere produktivitet på grunn av språkproblemer og begrenset kunnskap om norske byggemetoder.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie