Oslomodellen: Politiker veldig opptatt av oppfølging – det så ikke revisjonen spor av

  • 30. juni 2022

På spørsmål i Oslo bystyre svarte Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø og samferdsel, at hun var veldig opptatt av at samfunnsansvaret og Oslomodellen følges opp, og at Sporveien som «vårt heleide selskap implementerer det i sin virksomhet». Likeledes at hun jevnlig følger Sporveien opp på dette i styringsdialogen.

Kommunerevisjonen i Oslo skriver i en rapport at de ikke ser spor av denne oppfølgingen i dokumentasjonen de har gjennomgått. Revisjonens funn, gjengitt i rapporten, reiser tvil om politikere er mer opptatt av å stille krav knyttet til f.eks. Oslomodellen enn å følge dem opp.

Les hele saken: Oslomodellen: Politiker veldig opptatt av oppfølging – det så ikke revisjonen spor av (Anbud365, 30.06.22)

Les rapporten: Eierskapskontroll. Oppfølgingen av Oslomodellen og samfunnsansvar (Kommunerevisjonen, juni 2022)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie