Skip to main content
 

Offentlig utvalg om konsekvenser av høy innvandring

04. januar 2016

Regjeringen har utnevnt et nytt offentlig utvalg for å vurdere konsekvensene av høy innvandring. Det ledes av professor Grete Brochmann. Med seg i utvalget har hun blant andre Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve (bildet).

 

Bakgrunn: Innvandringen til Norge har vært rekordhøy det siste tiåret. I hovedsak på grunn av den sterke veksten i arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007, og siden sommeren 2015 har antall asylsøkere, i hovedsak unge menn, økt svært raskt.

Mandat: For å bedre kunnskapsgrunnlaget for politiske beslutninger er det viktig å analysere mulige forløp av innvandringen og vurdere virkningene av ulike tiltak som kan bidra til at flyktninger og andre innvandrere blir aktive samfunnsborgere.

Utvalget skal blant annet vurdere i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge. Viktige spørsmål er i hvilken utstrekning og hvordan innvandringen kan føre til større økonomisk, sosial, kulturell og verdimessig ulikhet, hvilken betydning dette vil kunne ha for samfunnsutviklingen på sikt og for forholdet mellom ulike befolkningsgrupper

Les mer om utvalget, og dets mandat, hos regjeringen.no

 
Nyhet