Skip to main content
 

Nytt nummer av EU&arbetsrätt: Minstelønn, utstasjonerte, tredjelands arbeidsmigranter og uteblitt lønn

  • 03. januar 2022

Nye regler for høyt kvalifisert arbeidsmigrasjon til EU. Større muligheter for høyt kvalifiserte tredjelandsborgere til å ta arbeid i EU vil bli resultatet av et nytt direktiv som erstatter det såkalte blåkortdirektivet fra 2009. Det nye direktivet innebærer flere endringer. Blant annet vil det laveste lønnsnivået som kreves for at migranten skal få blått kort være fleksibelt.

Les hele saken: Nya regler för högkvalificerad arbetskraftsmigration till EU (EU & arbetsrätt nr 4, 2021)

Andre Østforum relevante saker i nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt:

  • Sverige godtar direktiver om minstelønn Danmark sier fortsatt nei.
  • Italiensk domstol anerkjenner dansk dom fra 2017 om erstatning i sak om utstasjonerte arbeidstakere utsetting av erstatning.
  • Uteblitt lønn kan utløse plikt til å undersøke om det har skjedd menneskehandel og tvangsarbeid.

Les alle sakene i nyhetsbrevet EU&arbetsrätt nr 4 2021

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 


 
Nyhet