Skip to main content
 

Nytt notat fra SBB: Lønns- og sysselsettingsmessige virkninger av allmenngjøring

15. januar 2016

SSB-forskerne har undersøkt hvordan allmenngjøring har påvirket lønnsutviklingen og faktorbruken innenfor. bygge-, verfts- og renholdssektoren. Innenfor bygg og verft, samt noen grupper blant de deltidsansatte i renhold, finner de at allmenngjøring slår ut i høyere lønn. Mens det for de heltidsansatte i renholdsbransjen kan ikke kan påvises at allmenngjøringen slår ut i høyere lønn.

Dette notatet dokumenterer SSBs bidrag i et prosjekt om effekter av allmenngjøringen av tariffavtaler. Arbeidet forekommer også som kapittel 5 i “Virkning av allmenngjøring av tariffavtaler” utgitt som Rapport nr. 2015-2 fra Senter for lønnsdannelse. Prosjektet var finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (2016), Lønns- og sysselsettingsmessige virkninger av allmenngjøring innenfor bygge-, verfts- og renholdssektoren. SSB-Notater  2016/02. Nettutgave

 
Nyhet