Skip to main content
 

Nyhetsbrev 5/15

24. mars 2015

Dette er noen av sakene i nyhetsbrevet:

  • Migrasjonsforskeren Douglas Massey innleder på seminar hos Fafo den 21. mai
  • Arbeidsrette vurderte polske arbeidstakere som "frivillige pendlere"
  • EU-domstolen mener det er lovlig å begrense innleie

 

Nyhet