Skip to main content
 

Nye regler skal endre EU-borgeres rett til dagpenger

  • 13. desember 2016

Danmark har lenge ønsket at EU skal innføre et opptjeningsprinsipp for hvor lang tid en EU-borger skal ha vært aktiv på f.eks. det danske arbeidsmarkedet, innen personen har rett til dagpenger. Og i dag legger EU-kommisjonen fram et forslag om at reglenee for EU-borgeres adgang til velferdsytelser skal endres. Regler for barnetrygd endres ikke. 

Nyhet