Skip to main content
 

Nye innkjøpsregler til høsten

15. april 2016

Ny lov om offentlige anskaffelser vil tidligst tre i kraft høsten 2016. Difi vil legge ut oppdatere veiledninger og maler for konkurransegrunnlag slik at dette er på plass når regelverket trer i kraft.

Se også: Nytt anskaffelsesregelverk er underveis (Nærings- og fiskeridepartementet, 08.04.16)

 

Nyhet