(Arbeids- og sosialdepartementet, 10.09.18)

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Målgruppen for veilederen er offentlige innkjøpere. Offentlig sektor kjøper for opp mot 500 milliarder i året. Det innebærer et stort samfunnsansvar. Den nye veilederen vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

morten bakke– Det offentlige skal være i front i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv og da vil denne veilederen være et nyttig verktøy, sier statssekretær Morten N. Bakke.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi har samarbeidet for å sikre at offentlige innkjøpere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Samarbeidet er et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, og hensikten er å bedre etterlevelsen av regelverket. Les hele saken (Arbeids- og sosialdepartementet, 10.09.18)

Veiledningen er nettbasert, her finner du Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (Difi)

Se også nyhetssaken: Nye verktøy gir innkjøpere økt kraft i kampen mot arbeidslivskrim (Anbud365, 10.09.18)

 


Relaterte tema

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie