Skip to main content
 

Ny rapport evaluerer innsats mot arbeidslivskriminalitet

  • 04. november 2016

Satsingen på tverretatlig samarbeid mellom statlige aktører i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet i store trekk lovende, og viktige resultater er oppnådd. Det viser en ny rapport fra Uni Research Rokkansenteret.

Nyhet